hittaIntegritetspolicy för nouc.se

Vi på nouc.se tar din integritet på allvar. Vi förstår att det är viktigt för dig att veta hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet. Därför har vi utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och vidarebefordrar din information.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter när du använder vår webbplats eller tjänster. Dessa kan inkludera ditt namn, din e-postadress, din telefonnummer och annan kontaktinformation. Vi kan också samla in annan information som du ger oss i samband med användning av vår webbplats eller tjänster.

Användning av informationen

Vi använder din information för att ge dig den bästa möjliga tjänsten och upplevelsen. Vi kan också använda din information för att kommunicera med dig, för marknadsföringsändamål och för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Vi delar inte din information med tredje part utan ditt samtycke, förutom i fall där det krävs enligt lag.

Skydd av informationen

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, användning, förlust eller obehörig ändring. Vi använder säkra serverar och SSL-kryptering för att skydda din information.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, samt att invända mot hur vi behandlar dem. Om du har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller så länge som krävs enligt lag.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga ändringar av policyn genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar din information, vänligen kontakta oss på via vårt kontaktformulär. Du kan även hitta mer information på vår om oss sida.