När uppdateras UC?

när uppdateras uc nouc.se

När uppdateras UC? Det är en fråga som många ställer sig. Svaret på den frågan är att UC uppdateras löpande.

Vi vet, det svaret är inte tillfredställande. Men faktum är att olika uppgifter uppdateras vid olika tillfällen.

I den här artikeln kommer vi titta närmare på alla dessa uppgifter så att du vet exakt när UC uppdateras.

När uppdateras UC

Här kommer en sammanfattning om när UC uppdateras:

 • Inkomst taxerad: 5 gånger per år (april, juni, augusti, september och december)
 • UC score: Löpande
 • Taxerad inkomst som är omräknad: 2 gånger i månaden
 • Förfrågan om kredit: Löpande
 • Beviljad kredit: Varje månad
 • Betalningsanmärkning: 5 gånger i veckan
 • Ansökan om betalningsförelägganden: Varje vecka
 • Skuldsaldo: Varje vecka
 • CSN-lån: 1 gång per år

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges mest använda kreditupplysningstjänst så det är inte konstigt att många undrar när uppgiferna uppdateras. Följ med så berättar vi mer.

När uppdateras min UC?

Svaret är att din UC uppdateras löpande och beror på vilka uppgifter som finns tillgängliga. UC är en dynamisk databas som ständigt uppdateras med ny kreditinformation om privatpersoner och företag. Så snart det finns ny information tillgänglig om din kreditvärdighet, så uppdateras din UC automatiskt.

När uppdateras UC score?

UC Score är en sammanfattning av din kreditvärdighet som beräknas av UC baserat på en rad olika faktorer, såsom betalningsanmärkningar, skuldsaldo, ålder på kreditinformationen och mycket mer.

UC Score uppdateras löpande baserat på tillgängliga kreditinformation om dig. När det finns ny information tillgänglig om din kreditvärdighet, så uppdateras din UC Score automatiskt. Det betyder att ju mer uppdaterad din kreditinformation är, desto mer uppdaterad är också din UC Score.

UC score

UC Score är en sammanfattning av din kreditvärdighet som beräknas av UC baserat på en rad olika faktorer. Det är en siffra mellan 0 och 999 som används för att bedöma hur kreditvärdig du är.

UC Score baseras på information från olika källor, inklusive betalningsanmärkningar, skuldsaldo, ålder på kreditinformationen och mycket mer. Ju högre UC Score du har, desto bättre kreditvärdighet har du.

 • Utmärkt: 745-999
 • Mycket bra: 635-744
 • Bra: 559-634
 • Mindre bra: 455-558
 • Svag: 1-454

UC Score är en viktig faktor när det gäller att ansöka om lån eller krediter. En hög UC Score kan öka dina chanser att få godkänt för en låneansökan eller få bättre villkor på din kredit. Genom att använda UC:s tjänster kan du få tillgång till din UC Score och se hur din kreditvärdighet påverkar dina möjligheter till kreditgivning.

När uppdateras UC inkomst?

När uppdateras UC inkomst? Om du behöver tillgång till aktuell kreditinformation om en persons taxerade inkomst kan det vara viktigt att veta hur ofta UC uppdaterar denna information. Enligt UC uppdateras taxerad inkomst 5 gånger per år;

UC inkomst uppdateras under:

 • April
 • Juni
 • Augusti
 • September
 • December

Men det är inte allt. UC genomför också omräkningar av taxerad inkomst två gånger i månaden. Detta innebär att UC har tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om din taxerade inkomst på regelbunden basis.

Uppfiterna kommer från skatteverket

UC hämtar uppgifterna om taxerad inkomst från Skatteverket och använder dessa uppgifter för att uppdatera sin databas. UC har ett samarbete med Skatteverket och har tillgång till deras register för att kunna erbjuda uppdaterad kreditinformation till sina kunder. Detta gör det möjligt för UC att erbjuda tillförlitlig och uppdaterad information om en persons eller företags taxerade inkomst.

Låneansökningar uppdateras löpande

När uppdateras låneansökan hos UC? Din låneansökan hos UC uppdateras löpande. Viktigt att notera är att det bara är låneansökningar hos företag som använder UC som syns. Tar du ett lån utan UC så kommer inte ansökan att synas på din UC!

UC är en dynamisk databas som ständigt uppdateras med ny kreditinformation om privatpersoner och företag. Så snart det finns ny information tillgänglig om din låneansökan, så uppdateras den automatiskt i UC:s databas.

Beviljat lån

Ditt beviljade lån hos UC uppdateras varje månad. För att ett lån ska synas så måste lånet vara taget hos en låneförmedlare som använder UC som kreditupplysning. Används ett annat företag till exempel Bisnode eller Creditsafe kommer inte detta lån synas på UC.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar är en notering som registreras hos Kronofogden när man inte betalar sina skulder i tid. UC tar emot information om betalningsanmärkningar från Kronofogden upp till 5 gånger i veckan.

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är en rättslig åtgärd som vidtas när en skuld inte har betalats i tid. UC tar emot information om betalningsförelägganden från Kronofogden varje vecka. Dessa syns även om du tagit ett lån utan UC.

Skuldsaldo och skuldsanering hos Kronofogden

UC tar emot information om skuldsaldo och skuldsanering från Kronofogden varje vecka. Skuldsaldo är den totala summan av en persons skulder, medan skuldsanering är en form av betalningsplan som kan hjälpa personer att bli av med sina skulder

CSN-skuld

UC tar emot information om CSN-skulder en gång per år. CSN står för Centrala Studiestödsnämnden och är en myndighet som beviljar studiemedel till studerande i Sverige.

Uppgifter som UC samlar in och när de uppdateras

Uppgifter som UC samlar in och när de uppdateras

UC samlar in en mängd olika uppgifter om privatpersoner och företag, inklusive inkomst, civilstånd, skulder och lån. Dessa uppgifter uppdateras regelbundet för att säkerställa att UC:s databas alltid är uppdaterad med den senaste informationen. Du kan se all information om vilka uppgifter UC samlar in här i vår tabell:

 

UPPGIFT OCH KÄLLAUPPDATERAS
Namn och adress på fysiska personer Skatteverket via Spar5 gånger i veckan
Civilstånd Skatteverket via Spar5 gånger i veckan
Taxerad inkomst Skatteverket5 gånger per år (april, juni, augusti, september och december)
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket2 gånger i månaden
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket1 gång per år (okt)
Äktenskapsförord Skatteverket2 gånger i månaden
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT5 gånger i veckan
Förkommen ID-handling UC FörlustanmälanLöpande
Ställda frågor och frågeställare UCLöpande
Sökt i prövad kredit UCLöpande
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån i krediter) Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretagVarje månad
Anmärkningar, obetalda skatter och allmänna avgifter Kronofogden5 gånger i veckan
Anmärkningar, tredskodomar Tingsrätt5 gånger i veckan
Anmärkningar, konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden5 gånger i veckan
Anmärkningar, betalningsförelägganden KronofogdenVarje vecka
Anmärkningar, utmätning i återtaget gods Kronofogden5 gånger i veckan
Missbrukade bankkonton Banker5 gånger i veckan
Misskötta krediter Banker och finansbolag5 gånger i veckan
Missbrukade kontokrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag5 gånger i veckan
Näringsförbud Tingsrätten, Bolagsverket5 gånger i veckan
Skuldsaldo KronofogdenVarje vecka
Skuldsanering Kronofogden5 gånger i veckan
CSN-lån CSN1 gång per år

Källa: minuc.se/kallor

Vad är uc

Vad är UC

UC står för Upplysningscentralen och är ett företag som samlar in och tillhandahåller kreditinformation om privatpersoner och företag. UC hjälper kreditgivare att bedöma kreditvärdigheten hos en person eller företag innan de beviljar lån eller krediter.

Genom att använda UC:s tjänster kan du få tillgång till denna information och se din kreditvärdighet. Detta kan vara viktigt när du ansöker om lån eller krediter, då kreditgivare ofta använder denna information för att bedöma din kreditvärdighet. Genom att ha tillgång till uppdaterad information om din kreditvärdighet kan du öka dina chanser att få godkänt för lån och krediter.